Browsing Category

जामखेड नगरपरिषद

विद्यार्थीनींनो, भरोसा पेटीचा वापर करा, तुमच्याकडे कोणी वाकड्या नजरेने पाहण्याची…

विद्यार्थीनींनो गावात,समाजात, रस्त्याने,शाळेत तुम्हाला काही त्रास होत असल्यास त्याची माहिती शाळेतील भरोसा पेटीत…