11th cet maharashtra | ११ वी CET परीक्षेचे प्रवेश अर्ज भरण्यास मुदत वाढ !

पुणे : इयत्ता अकरावी प्रवेशासंदर्भात संपूर्ण राज्यामध्ये (11th cet maharashtra) सामाईक प्रवेश परीक्षा CET आयोजन करण्यात येत आहे. मंडळाच्या इयत्ता १० वीच्या परीक्षेसाठी मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यासाठी इयत्ता ११ वीच्या प्रवेशासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या CET  परीक्षेचे अर्ज ०२ ऑगस्ट २०२१ रात्री १२ वाजेपर्यत मंडळाच्या संकेतस्थळावर भरण्याची सुविधा पुन:श्च उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. | 11th CET Exam 2021

11th cet maharashtra | या परीक्षेसाठी मंडळाच्या संकेतस्थळावरुन अर्ज भरण्याची सुविधा २० जुलै रोजी सकाळपासून सुरु करण्यात आली होती. तांत्रिक कारणास्तव ही सुविधा २१ जुलै पासून बंद ठेवण्यात आली आहे. मंडळाच्या संकेतस्थळावरही सीईटी पोर्टल ॲसेस करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.संगणक प्रणालीमध्ये अर्ज भरण्यासाठी पुढील माहिती नोंदवावी लागणार आहे. | 11th CET Exam 2021

चर्चेतल्या बातम्या

11th cet maharashtra |ज्या विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण प्रक्रीया २० ते २१ जुलै २०२१  या कालावधीत अर्ज सादर केले आहेत. त्यांनी आपल्या अर्जाचा तपशिल पूर्वीचा अर्ज क्रमांक अप्लीकेशन क्रमांक व आवेदनपत्र भरताना नोंदविलेला मोबाईल क्रमांक टाकून या संकेतस्थळावर पाहता येईल. या प्रक्रीये दरम्यान परिपूर्ण अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

11th cet maharashtra | मात्र प्रक्रिया पूर्ण करुन न शकलेल्या उमेदवारांचा तपशिल संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्यास त्यांनी नव्याने अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील. सीईटी परीक्षेसंदर्भात विद्यार्थी, पालक व अन्य संबंधित घटकांच्या शंकाचे निरसन करण्यासाठी मंडळामार्फत यापूर्वी हेल्पलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्याचा तपशील मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. | 11th CET Exam 2021

11th cet maharashtra | राज्यमंडळाची इयत्ता १० वी परीक्षा सन २०२१  पूर्वी उत्तीर्ण, प्रविष्ठ झालेले विद्यार्थी आणि सीबीएसई, आयसीएसई व अन्य मंडळाचे विद्यार्थी यांना सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी शुल्क भरावे लागणार आहे. यासाठी पेमेंट गेटवेची सुविधा उपलब्ध करुन घेण्यात येणार आहे. त्यामूळे अशा विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्र भरण्याची प्रक्रीया बुधवार २८ जुलै रोजी दुपारी ०३ पासून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. याबाबतचा तपशिल स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. याबाबत संबंधीत विद्यार्थी, पालक व अन्य घटकांनी यांची नोंद घ्यावी असेही मंडळाने प्रसिध्दपत्रकाद्वारे कळविले आहे. | 11th CET Exam 2021

11th cet maharashtra | अर्ज भरण्याची प्रक्रिया इथे क्लिक करा | 11th CET Exam 2021

ई-मेल आयडी उपलब्ध असल्यास, पूर्वीचा मोबाईल क्रमांक अद्ययावत करणे किंवा नव्याने नोंदविणे अनिवार्य आहे. परीक्षेचे माध्यम, विद्यार्थ्यांने सेमी इंग्रजीचा विकल्प निवडल्यास त्याला इंग्रजी, गणित व विज्ञान या विषयांच्या प्रश्नासाठी अंग्रजी माध्यम असेल. सामाजिक शास्त्रे (इतिहास व राज्यशास्त्र, भुगोल) (History and Political Science, Geography) या विषयासाठी विद्यार्थ्यांस एक माध्यम निश्चित करावे लागेल. | 11th CET Exam 2021

11th cet maharashtra | या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांस त्यांच्या तात्पुरत्या, कायमच्या निवासस्थानाच्या पत्त्यानुसार परीक्षा केद्र मिळण्यासाठी जिल्हा व तालुका, शहराचा विभाग, वार्ड, निश्चित करावा लागेल. ज्या विद्यार्थ्यांनी इयत्ता १० ची आवेदनपत्र भरताना एसईबीसी प्रवर्गाची नोंद केली आहे अशा विद्यार्थ्यांना शासनाच्या सुधारित तरतुदीनुसार खुला प्रवर्ग अथवा ईडब्लुएस हा प्रवर्ग निवडावा लागेल. प्रथम आवश्यक माहिती निश्चत करुन ठेवावी व तदनंतर इयत्ता ११  वी प्रवेशासाठी आयोजित सामाईक प्रवेश परीक्षेचे आवेदनपत्र भरण्याची कार्यवाही करावी. | 11th CET Exam 2021

Web title : 11th cet maharashtra,11th CET Exam 2021,11th cet exam 2021,cet exam for 11th admission 2021 maharashtra,cet for 11th admission 2021 syllabus,11th cet website,11th cet maharashtra registration,