- Advertisement -

दिघोळ ग्रामपंचायत निवडणूक निकाल

जामखेड तालुक्यातील दिघोळ ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये विजयी झालेले उमेदवार खालीलप्रमाणे

प्रभाग 1
1)
2)
3)

प्रभाग 2
1)
2)
3)

प्रभाग 3
1)
2)
3)

प्रभाग 4
1)
2)
3)

प्रभाग 5
1)
2)
3)